- India Platform - https://india-platform.org -

European descriptions of India are unreal / ಭಾರತದ ಕುರಿತಾದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಚಿತ್ರಣ ಅವಾಸ್ತವಿಕ : ಪ್ರೊ. ಬಾಲಗಂಗಾಧರ

Download the publication here [1]