Announcement by a third party: Oproep indienen projectvoorstellen inzake water- en sanitatievoorziening in het Zuiden (in Dutch)

    Print This Post Print This Post

De Vlaams Minister van Omgeving, Joke Schauvliege, maakt, als een van de partners van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO), in 2016  weer middelen vrij voor cofinanciering van drinkwater- en sanitatieprojecten in het Zuiden. De Afdeling Internationaal Beleid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid lanceert daarom een oproep voor projectvoorstellen inzake water- en sanitatievoorziening in het Zuiden.

Alle informatie en voorwaarden met betrekking tot het indienen van een project vindt u in bijlage. Enkel volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren, die uiterlijk op donderdag 23 juni 2016 om 10 u aan de Afdeling Internationaal Beleid worden bezorgd, komen in aanmerking voor eventuele subsidiëring. Een project dient in ontwikkelingslanden een  bijdrage te leveren aan de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstelling inzake water en sanitatie en tot stand te komen door samenwerking tussen de indiener, minstens 2 andere Vlaamse partners en minstens 1 lokale Zuidpartner.

Na controle van de ontvankelijkheidsvoorwaarden worden de dossiers door experts van de Vlaamse overheid verder inhoudelijk beoordeeld. De gebruikte beoordelingskaders kan u hierbij ter informatie terugvinden.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot het secretariaat van de afdeling Internationaal Beleid.

U vindt deze informatie ook terug op de webstek van het VPWvO.

When:26 April, 2016 - 23 June, 2016
Focus Domain:Engineering, Waste management
Event Type:Call for applications / Call for projects / Job vacancy / Fellowship / Contest / Other funding opportunity
Organization:Vlaamse Overheid

Download Event Attachments: